A "CATCH" projektet az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében hagyták jóvá, amely egyike az Európai Territoriális Együttműködési (ETC) programoknak.


Az ETC programok az Európai Unió általános gazdasági, társadalmi és területi kohéziójához járulnak hozzá azáltal, hogy országok és régiók közötti határokon átívelő problémakörökkel foglalkoznak.


A Fő Kedvezményezett a Somogy Megyei Kormányhivatal, míg a projekt Kedvezményezettjei a Muraköz Megyei Államigazgatási Hivatal és az Eszék-Baranya Megyei Államigazgatási Hivatal. A projekt az előbb nevesített Kedvezményezettek határmenti együttműködésén alapszik, valamint a Horvátország és Magyarország közötti bilaterális közigazgatási együttműködés támogatásának folytatásaként értékelhető.


A projekt támogató partnerei Horvátországban a Közigazgatási Minisztérium és Magyarországon a Miniszterelnökség.


Mivel projektpartnerek napi szinten állnak közvetlen kapcsolatban munkájuk során az állampolgárokkal, üzleti tevékenységet folytató és non-profit szervezetekkel, tevékenységüknek közvetlen hatása van a régióban élők mindennapi életére. Az elmúlt években megnőtt az igény a két ország határmenti területein a közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére a lakosság két ország közötti határátlépéseinek növekedése következtében. A legfőbb problémák, amelyeket a projekt orvosolni kíván, a határmenti régiók közigazgatási folyamatainak elégtelen hatékonysága és az eljárásárok hiányos kapcsolódása, a lakossági és vállalati szereplők közszolgáltatásokkal szembeni elvárásainak megváltozása, illetve a tudás és tapasztalat hiánya a határmenti eljárások és szolgáltatások helyi igényekhez illeszkedő szervezésében és irányításában.


A kölcsönös tapasztalatcserén túlmutatóan a projekt további célja a Partnerek közigazgatási eljárásainak és protokolljának hatékonyságnövelése.


A projekt specifikus céljai a következők:

 • a projekt életciklusa alatt és azon túlmutatóan funkcionáló együttműködési keretrendszer létrehozása a közös tevékenységek irányításának céljából,
 • intenzívebbé tenni a gyakorlati együttműködést a közigazgatási hivatalok között a specifikus, közigazgatási reformokkal kapcsolatos tapasztalatcsere támogatása érdekében,
 • valamint a határmenti közigazgatási eljárások megyei szintű vizsgálata annak érdekében, hogy javuljon a határmenti együttműködés és megszűnjenek az akadályozó tényezők az érintett eljárásokra vonatkozóan, valamint, hogy biztosított legyen az eljárásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk hozzáférhetősége az ügyfelek számára.


A projekt közvetlen célcsoportját a horvát és magyar közigazgatási szerveknél dolgozó köztisztviselők alkotják. A projekt kapacitásfejlesztésre és eljárásfejlesztésekre vonatkozó tevékenységei hatással vannak a köztisztviselőkre, kiemelten pedig azokra, akiknek a tevékenysége határokat átlépő eljárásokhoz kapcsolódik.


A projekt közvetett célcsoportjába a lakosság és az üzleti tevékenységet folytató vállalatok tartoznak, akik a határ két oldalán megvalósítandó intenzívebb közigazgatási együttműködés előnyeit élvezni fogják a közszolgáltatások elérhetőségének javulása, valamint a hatékonyabb és transzparens közigazgatási eljárásoknak köszönhetően.


A project megvalósítási szakasza 16 hónapig tart (2017. június 1 – 2018. szeptember 30.).


A projekt tevékenységei a következők:

 1. Projektmenedzsment és adminisztráció,
 2. Tájékoztatási és promóciós tevékenységek,
 3. Szakmai együttműködés,
 4. A munkacsoportok működéséhez köthető tevékenységek,
 5. Közigazgatási eljárás (folyamat) és szolgáltatás felülvizsgálat,
 6. Közös tanulás és tréningek,
 7. Eljárások és kezdeményezés közös fejlesztése,
 8. Jó gyakorlatok összegyűjtése,
 9. Lakossági tájékoztató elkészítése.

A projekt a közszolgáltatások új megközelítését képviseli az információs technológia új generációjának alkalmazásával, aminek a célja az elektronikus űrlapok és elektronikus úton történő adatcsere alkalmazásának növelése. A projektnek köszönhetően a partnerek feltárják azokat a lehetőségeket, amelyek a határ két oldalán lévő közigazgatási szervek által használt nyilvántartások és adatbázisok intenzívebb használatát eredményezik. Ahogyan fentebb említésre került, az egyik cél a közigazgatási hivatalok határmenti folyamatainak felülvizsgálata és a gyakorlati megoldások megtalálása azok egyszerűbbé tételére (pl. igénylőlapok kitöltése anélkül, hogy a szomszédos országba lenne szükséges elutazni). Ennek célja, hogy a közigazgatás jobban szolgálja a lakosságot és a vállalkozási szektor szereplőit, és javuljon az információcsere az érintett közigazgatási szervek között (pl. elektronikus űrlapok cseréje).


A projekt várt hatásai közé tartozik a határmenti közigazgatási szervekre gyakorolt közvetlen hatás a határ mindkét oldalán, míg nemzeti szinten a projekt a lakossági igények fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint a további határmenti fejlesztési lehetőségekre.