A Tematikus Munkacsoport második találkozója a “Közigazgatási együttműködés Horvátország és Magyarország határmenti régióiban a lakosság magasabb szintű szolgálata érdekében (CATCH)” elnevezésű projekt keretében

 

A Tematikus Munkacsoport második találkozójának megrendezésére került sor a „CATCH” projekt keretében 2018. január 31-én, Eszéken. A rendezvényen magyarországi tanácsadók és a Muraköz Megyei, valamint Eszék-Baranya Megyei Államigazgatási Hivatalok képviselői vettek részt.

A megbeszélésen az „Eljárási harmonizációs jelentés a határmenti folyamatok fejlesztése érdekében a CATCH projekt keretében” elnevezésű tanulmány tartalmának prezentálására került sor. Emellett a Magyarországon megrendezésre kerülő tanulmányút ajánlott témái képezték a megbeszélés részét.