Tematikus szakpolitikai konferencia


A Somogy Megyei Kormányhivatal az Eszék-Baranya és Muraköz Megyei Álligazgatási Hivatalokkal partnerségben támogatást nyert el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében annak érdekében, hogy közös fejlesztési tevékenységet végezzenek a határmenti közigazgatási kapcsolatok vonatkozásában. A Projekt a Miniszterelnökség szakmai támogatásával valósul meg magyar oldalról, míg horvát oldalról a Közigazgatási Minisztérium hozzájárulásával.

A projekt elsődleges célja a tapasztalat és a szaktudás cseréje a közigazgatásfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, valamint a határmenti közigazgatási folyamatok és szolgáltatások fejlesztése.

A projekt keretében 2017. november 23-án a Somogy Megyei Kormányhivatal szakmai konferenciát szervezett, amelynek fő témakörei az egyablakos közigazgatási ügyintézési szolgáltatások, a területi közigazgatás átszervezése és az elektronikus közigazgatásfejlesztés voltak. Az előadásoknak és workshopoknak köszönhetően a résztvevők a partner országok jó gyakorlataival ismerkedhettek meg, ami inspirációt jelenthet munkájukra nézve. A szakmai tapasztalatok megosztása mellett a konferencia a további határmenti fejlesztési és együttműködési lehetőségekről való tanácskozásra és a szakmai kapcsolatok elmélyítésére is lehetőséget nyújtott.

A rendezvény Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott úr előadásával kezdődött, amely a területi közigazgatási átszervezés gyakorlati tapasztalatait taglalta. A Miniszterelnökség képviseletében Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszony osztotta meg az egyablakos ügyintézési megoldás (Magyarországon: Kormányablak) fejlesztésével és működésével kapcsolatos tapasztalatokat. A horvát elektronikus közigazgatás (e-Citizen portál) fejlesztésének sikereiről és tanulságairól számolt be Tomislav Micetic, a Közigazgatási Minisztérium főtanácsadója. Andreja Bakula, a Közszolgálati Emberi Erőforrás Menedzsment Szolgálat vezetője mutatta be a horvát közigazgatási rendszer szervezeti struktúráját, fejlődési útját és céljait.

Az egész napos rendezvényen részt vett Katica Prpic, a horvát Közigazgatási Minisztérium államtitkár asszonya, aki köszöntötte a résztvevőket és kifejezte a konferencia nyújtotta kiváló lehetőséget a szakmai együttműködés fejlesztésére vonatkozóan, valamint Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

A konferencia kitűnő lehetőséget biztosított szakmai konzultácira a két ország azon szakértőinek, akik az egyablakos ügyintézéssel, az online közigazgatással, valamint a közigazgatási folyamatok átszervezésével és digitalizációjával foglalkoznak, amit egy további kilenc hónapos közös munka követ majd a lakossági szolgáltatások javításának érdekében a határmenti területeken.