Projekt "Suradnja između javnih uprava u prekograničnim područjima Hrvatske i Mađarske radi pružanja boljih usluga građanima", pod akronimom "CATCH", odobren je unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska –Hrvatska 2014.-2020., jednog od programa Europske teritorijalne suradnje.


Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje, objedinjeni pod brendom INTERREG, doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.


Glavni korisnik projekta "CATCH" je Vladin ured Somogy županije, a korisnici s hrvatske strane su Ured državne uprave u Međimurskoj županiji i Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. Projekt se temelji na prekograničnoj suradnji navedenih korisnika kao nastavak promicanja bilateralnih odnosa između javnih uprava Hrvatske i Mađarske.


Podršku projektu dali su Ured premijera Republike Mađarske i Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.


Budući da partneri projekta rade u izravnom, svakodnevnom kontaktu s građanima, poduzećima i nevladinim organizacijama, njihove aktivnosti imaju izravan utjecaj na svakodnevni život ljudi koji žive na njihovom području. Potreba za poboljšanjem usluga javnih uprava u prekograničnom području povećala se zadnjih godina nakon intenzivnijeg kretanja građana između dviju zemalja. Glavni problemi koji se trebaju riješiti ovim projektom su nedovoljno povezani i učinkoviti postupci u prekograničnim područjima, promjene očekivanja građana i poduzeća prema javnim uslugama te nedostatak kapaciteta u smislu znanja i iskustva o tome kako upravljati prekograničnim postupcima i uslugama, ispunjavajući lokalne zahtjeve.


Glavni cilj projekta je uspostaviti strukturiranu suradnju između javnih uprava u prekograničnom području i razviti te poboljšati prekogranične postupke prepoznavanjem područja javne uprave gdje su problemi zajednički i istražujući područja gdje se pružanje usluga građanima može poboljšati suradnjom javnih uprava.


Specifični ciljevi projekta su:

 • izraditi koordinacijski okvir koji će upravljati zajedničkim aktivnostima tijekom i izvan životnog ciklusa projekta,
 • povećati suradnju između javnih uprava na praktičnoj razini kako bi se promicala razmjena iskustava u specifičnim temama vezanim za reformu javne uprave,
 • evidirati postupke javne uprave na županijskoj razini kako bi se poboljšala prekogranična suradnja i uklonile postojeće prepreke u takvim postupcima, kao i osigurati dostupnost informacija o postupcima i uslugama.


Izravna ciljna skupina projekta su državni službenici koji rade u javnim upravama Hrvatske i Mađarske. Jačanje kapaciteta i zajedničke razvojne aktivnosti utjecat će na državne službenike općenito, a posebno na one koji su uključeni u prekogranične postupke.


Indirektne ciljne skupine projekta su građani i poduzeća, koji će imati koristi od poboljšane suradnje javnih uprava na obje strane granice putem bolje dostupnosti javnih usluga, te učinkovitijih i transparentnijih postupaka javne uprave. Strankama koje dolaze s druge strane granice biti će dostupno više informacija na oba jezika i učinkovitiji ICT alati koji se koriste u usklađenijim prekograničnim postupcima.


Razdoblje provedbe: 01.06.2017.-30.09.2018. (16 mjeseci).


Aktivnosti projekta:

 1. Upravljanje projektom i administracija
 2. Informiranje i promidžba
 3. Stručna suradnja
 4. Djelovanje radne skupine
 5. Analiza procesa i usluga
 6. Zajedničko učenje i osposobljavanje
 7. Zajednički razvoj postupaka i inicijativa
 8. Zbirka dobre prakse
 9. Vodić za građane

Partneri u projektu radit će na iskorištavanju već postojećih rješenja s obje strane granice putem svjesnijeg pristupa očekivanjima javnosti prema uslugama koje uključuju obje zemlje.


Projekt predstavlja novi pristup javnim uslugama korištenjem nove generacije alata informacijske tehnologije i njime se nastoji povećati korištenje elektroničkih obrazaca i razmjene podataka putem elektroničkih sredstava. Kroz projekt se planiraju istražiti mogućnosti za širu uporabu registara i baza podataka koje vode tijela javne uprave s obje strane granice. Isto tako, kao što je već spomenuto, jedan od ciljeva je revidirati nekoliko postupaka tijela javne vlasti i provjeriti koja su praktična rješenja koja čine postupke jednostavnijima (uključujući npr. podnošenje zahtjeva bez putovanja u susjednu zemlju), kako bi bolje služili građanima i tvrtkama i kako bi se poboljšala razmjena informacija između javnih uprava (npr. razmjena e-obrazaca).


Rezultati ovog projekta trebali bi imati praktični utjecaj i na druga tijela javne vlasti duž granice s obje strane, a na nacionalnoj razini generalno bi trebali utjecati na povećanje svijesti o potrebama građana i mogućnosti razvoja prekograničnih procedura.